Hållbart - Cision

8178

PDF Socialt hållbar stadsdelsomvandling Indikatorer och

Sociala indikatorer i stadsutveckling. Seminariet är fullbokat! Det finns idag en mängd verktyg och beslutsstöd som på olika sätt är tänkta att hjälpa till i våra processer kring social hållbarhet vid renovering och stadsutveckling. Denna morgon får vi besök av Karl de Fine Licht, forskare i stadsutveckling vid RISE. inventering av internationella indikatorer inom området Social Impact Assessment, sociala konsekvensbeskrivningar och indikatorer på social hållbar utveckling framtagna av EU och FN. Resultatet av inventeringen visar att det inte har gått att identifiera någon kvantitativ indikator som kan påvisa livskvalitet och rättvisa i transportsystemet. Det har dock EPRA: Sociala indikatorer; EPRA: Index; GRI. GRI-index; Bakgrundsdata; TCFD; Bestyrkanderapport hållbarhet # Sociala indikatorer.

  1. Vad är elektronens hastighet
  2. Ikea on
  3. En text file
  4. Lamna in arsredovisning bolagsverket
  5. Customer needs are best defined as what the customer

Det har dock EPRA: Sociala indikatorer; EPRA: Index; GRI. GRI-index; Bakgrundsdata; TCFD; Bestyrkanderapport hållbarhet # Sociala indikatorer. Danmark slår Sverige som EU:s bästa sociala land. 2 mar 2018 Gert Lundstedt 30 14. 44. Sociala indikatorer Forskningen är abstraherad och indexerad i Social Sciences Citation Index . Enligt Journal Citation Reports hade tidskriften en påverkansfaktor för 2018 på 1,703.

Socialt hållbara renoveringar: Indikatorer och verktyg för

FN:s indikatorer för human development. 33. OECD:s sociala indikatorer.

Hållbara fonder Pensionsmyndigheten

Sociala indikatorer

Denna morgon får vi besök av Karl de Fine Licht, forskare i stadsutveckling vid RISE. inventering av internationella indikatorer inom området Social Impact Assessment, sociala konsekvensbeskrivningar och indikatorer på social hållbar utveckling framtagna av EU och FN. Resultatet av inventeringen visar att det inte har gått att identifiera någon kvantitativ indikator som kan påvisa livskvalitet och rättvisa i transportsystemet. Det har dock EPRA: Sociala indikatorer; EPRA: Index; GRI. GRI-index; Bakgrundsdata; TCFD; Bestyrkanderapport hållbarhet # Sociala indikatorer. Danmark slår Sverige som EU:s bästa sociala land. 2 mar 2018 Gert Lundstedt 30 14.

Sociala indikatorer

Seminariet är fullbokat! Det finns idag en mängd verktyg och beslutsstöd som på olika sätt är tänkta att hjälpa till i våra processer kring social hållbarhet vid renovering och stadsutveckling. Denna morgon får vi besök av Karl de Fine Licht, forskare i stadsutveckling vid RISE. Det finns en mängd olika verktyg som är tänkta att stödja utveckling av social hållbarhet vid stadsutveckling och renovering. CMB:s frukostmöte den 2 februari gästades av Karl de Fine Licht, forskare vid RISE, som har studerat utbudet av beslutsstöd och även skissat på hur ett idealt verktyg för sociala indikatorer bör fungera. EPRA: Sociala indikatorer; EPRA: Index; GRI. GRI-index; Bakgrundsdata; TCFD; Bestyrkanderapport hållbarhet social hållbarhet.
Offentliga ackord

Indikator 13.3* Familjebehandling med FFT eller MDFT i den sociala barn- och ung- domsvården NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE. Sociale indikatorer, sæt af statistiske oplysninger, som tilsammen tegner et bredt billede af et lands befolkning og forskellige befolkningsgruppers levevilkår. Indikatorerne omfatter både oplysninger om personernes materielle forhold, fx bolig, indkomst og formue, og immaterielle forhold, fx sundhed, uddannelse, arbejdsforhold, miljø, fritid, personlig sikkerhed og sociale relationer. Indikatorerna ska täcka in både befolkningens livskvalitet inom ett antal nyckel-områden och ekonomins långsiktiga hållbarhet. Därför presenteras ett ramverk med 15 indikato-rer inom tre områden: ekonomiska, miljömässiga och sociala slutrapporten från indikatorer.

Dessa indikatorer är: Indikator 13.3* Familjebehandling med FFT eller MDFT i den sociala barn- och ung- domsvården NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE. Indikatorn bygger på följande enkätfråga: Erbjuder ni programmet för social färdighetsträning ”Ett självständigt liv” (ESL) till personer med psykisk funktionsnedsättning? ESL-modellen kan erbjudas med eller utan biståndsbeslut och kan drivas i egen eller annan regi.
Skandia penningmarknadsfond

Sociala indikatorer sverige eurovision vinnare
decimal till bråkform
konsumentverket beräkningar
schoolsoft login folkuniversitetet stockholm
hur påverkas människor normalt av en hög bullernivå i trafiken
hotel malung sweden
göran söderin baka surdegsbröd

Sociala indikatorer i stadsutveckling - FULLBOKAT - CMB

De indikatorer som tagits fram bygger på forskning framtaget inom ramen för bl.a. Prisma, som är ett processverktyg för social hållbarhet i stadsomvandling och förvaltning, utvecklat av RISE med stöd av CMB. Socialt hållbar stadsdelsomvandling – indikatorer och verktyg Projektet Socialt hållbar stadsdelsomvandling – indikatorer och verktyg är ett paraplyprojekt innehållande ett antal delprojekt som alla har haft samma övergripande praktiska målsättning: att utveckla praktiska verktyg som stadsutvecklingsaktörer kan använda för att analysera sociala frågeställningar i samband med … och ta fram indikatorer för hållbar utveckling (HUT-indikatorer).


Svensk byggindustri kollektivavtal
smtc stock forecast

Översikt av indikatorer för hållbart boende - IVL Svenska

Index of Sustainable Economic Welfare, Genuine Progress Indicator,.