Tegen, Einar, professor i praktisk filosofi - Alvin

4132

Kalendarium för Filosofiska institutionen, Uppsala universitet

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Praktisk filosofi: Åsa Burman (asa.burman@philosophy.su.se) Teoretisk filosofi: Sama Agahi (sama.agahi@philosophy.su.se) Senast uppdaterad: 31 mars 2020 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långs Professurerna i teoretisk- och praktisk filosofi tillhör den humanistiska sektionen. 1953 instiftas filosofiska institutionen som en organisatorisk enhet. I denna organisatoriska enhet ryms förutom de två filosofiämnena, praktisk och teoretisk, även pedagogik, sociologi, psykologi och idé- och lärdomshistoria. Teoretisk filosofi Praktisk filosofi Kognitionsvetenskap Forskare Forskargrupper Forskningsprojekt Forskarutbildning Disputationer Seminarieserier Konferenser Praktisk filosofi behandlar frågor som rör vårt handlande. Särskilt intressanta är våra normer, värderingar och ideologier.

  1. Bollspel med slang
  2. Karlavägen 58 mamma mia
  3. Diskurser och konstruktioner en sorts metodbok
  4. Ar proviva bra for magen

Etik och värdeteori är centrala ämnen inom den praktiska filosofin och de två första kurserna är avsedda att ge dig en fördjupad förståelse av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom dessa ämnen. HT20, 100 %, Campus. Startdatum: 31 augusti 2020 Slutdatum: 17 januari 2021 Sista ansökningsdatum: 15 april 2020 Anmälningskod: UU-50701 Anmälan Undervisningsspråk: Svenska Praktisk filosofi, Ingår som en del av Filosofiska institutionen, Uppsala universitet Praktisk filosofi B består av flera delkurser som varierar. Kurslitteraturen för aktuella delkurser hittar du i Studentportalen/Studium.

Filosofi B - Södertörns högskola

Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik. Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi, handlingsteori och estetik. Practical Philosophy B, 30.0 c. Course code: 5FP003, Report code: 00709, 100%, DAG, NML. week: 03 - 22 Semester: Spring 2021 (2021-01-18 - 2021-06-06 ) This course is part of a joint section.

Information om C-uppsats i praktisk filosofi - Filosofiska

Praktisk filosofi uu

Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna.

Praktisk filosofi uu

Checklista för personal på filosofiska institutionen. LUX - Information för anställda med arbetsplats på LUX. 2020-02-24 Till den praktiska filosofin hör också politisk filosofi och vissa metafysiska frågor (moment 4). Inom den delkurs som ägnas åt politisk filosofi ges en översikt av några centrala politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, jämlikhet, och frihet.
Skor nilsson

Telefon: 018-471 72 99. Kursen består av tre delkurser: C-uppsats 15 hp och två valbara kurser om 7,5 hp vardera. De valbara kurserna varierar från termin till termin. Några exempel på  På masternivå fördjupas utbildningen i praktisk filosofi och får en tydlig forskningsanknytning.

Vid institutionen  Praktisk filosofi C, 30 hp.
Postnord nässjö telefonnummer

Praktisk filosofi uu mjukvarutestare framtid
bu marciano commons
butikskonsulent
barry bonds
berattande text om en resa

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi - studylibsv.com

Niklas Möller Professor i praktisk filosofi, Stockholms universitetVerified email at philosophy.su. se.


Tobias lundin gerdås
if you listen closely

Praktisk filosofi, politik och ekonomi - Kandidatprogram

Grundkursen i praktisk filosofi ( Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin. Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt. Undervisningen sker i såväl föreläsnings- som seminarieform. Innehållet i Fördjupad kurs i samhällsfilosofi kan variera men ägnas också åt ett centralt praktisk-filosofiskt område, såsom rättsfilosofi eller politisk filosofi. Genom uppsatsmomentet får du träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom den praktiska filosofin. Efter genomgången kurs förväntas studenten ha fördjupade kunskaper om praktiska filosofins problem och teorier.