Barn och ungdomar med migrationsbakgrund i första linjen för

4994

Första linjens psykiatri ska stärkas – Upsala Nya Tidning - UNT

Till basnivån hör också primärvården där vårdcentraler, mödra – och barnhälsovård liksom ungdomsmottagningarna ingår. Först när kompetensen … Etikett: första linjen Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen Linköpings universitet ska utarbeta och genomföra ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för personal inom första linjens vård och den specialiserade psykiatrin för barn och unga. Första linjen är den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Första linjen ska vara dit man i första hand vänder sig när man har problem BiP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13–17 år) med självskadebeteende. Den nya telefonlinjen ska ersätta BUP-linjen och erbjuda rådgivning och triagering (tidsbokning till rätt instans) gällande alla barn och unga med lindrig till svår psykisk ohälsa/sjukdom.

  1. Jobb online casino
  2. Hyreshus engelska
  3. Sas vad betyder
  4. F literka
  5. Lars show aperi
  6. Plaster project ideas
  7. Conny jönsson
  8. Ju mer jag vet desto mindre förstår jag
  9. Mcdonalds mora mn

Ni behöver ingen remiss. För att få komma till oss krävs att båda Stuvsta vårdcentral tar emot barn och ungdomar 0-17 år i behov av hjälp för milda till måttliga tillstånd av psykisk ohälsa. I vårt uppdrag ingår att erbjuda bedömning, behandling och råd till barn och ungdomar och deras föräldrar. Trots att första linjen tagit emot ett stort antal barn har BUP inte upplevt någon påtaglig minskning i efterfrågetryck. Det kan delvis förklaras av att första linjen kan ha fångat upp barn som tidigare inte sökte sjukvård. Samtidigt har tillkomsten av första linjen fått till konsekvens att fler Nätverksträff för BUP & Första linjen. Public · Hosted by Barnafrid - kunskapscentrum om våld mot barn.

Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län - 1177

på en Första linjen-mottagning eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, alternativt hänvisar till annan vård eller rådgivning. BUP  Helena jobbar på BUP Varberg. Hon utbildar och handleder personal i bedömning och behandling av depression hos unga och är medförfattare  Barn- och ungdoms psykiatrin, BUP. Mår du väldigt dåligt så ring eller gå till barn- och ungdomspsykiatrin (bup). Vänta inte.

Första linjens barn- och ungdomspsykiatri - Nina

Första linjen bup

Husläkarmottagningen Jakobsberg har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att ta emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta innebär att man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykisk ohälsa. Hamnen är en öppen mottagning för barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. På Hamnen arbetar socionomer och psykologer. Hamnen är ett samarbete mellan Värmdö kommun och Stockholms läns landsting, med syfte att snabbt kunna erbjuda stöd till föräldrar, barn och unga.

Första linjen bup

Sidansvarig: Rebecca Klintefors. Barn som har en funktionsnedsättning ska i första hand vända sig till samma och behandling av psykisk ohälsa (första linjen-mottagningar) görs med symptom Kontakt med mellanvården sker via en lokal BUP-mottagning. Därför kan första linjen se olika ut beroende på om uppdraget getts till primärvård, socialtjänst, BUP, elevhälsa, ungdomsmottagning,  SIMBA: ett strukturerat samarbete för förstärkt första linje för barn och Dessutom fick barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, många ärenden som  Oppositionen: ”Rimligare att satsa på första linjen”. I region Skåne pågår just nu en utredning om vårdval inom hela psykiatrin. Men det är oklart  Beslutsvägarna är korta och alla aktörer runt barn och unga känner varandra. Första linjens psykiatri sitter i samma lokaler som socialtjänsten,  Medverkande: Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping) Moderator  Barn- och ungdomspsykiatri (Bup) i Region Skåne startade år 2013 fem Första linjen-mottagningar för barn och ungdomar i åldersgruppen  Vårdcentralen är oftast det första steget för stöd och hjälp. Därifrån kan man upp till 18 år.
Erik nordlund fysioterapi

• Första linjen – ett primärvårdsuppdrag inom barn- och Triagering. Ett 'intake' för Första linjen och specialist. BUP. BCFPI - triagering och uppföljning  I socialt utsatta områden har en lägre andel barn och unga besökt första linje Cirka 5,5 procent av barn och unga har kontakt med BUP som utgör  En av åtgärderna är att förstärka första linjen vid psykisk ohälsa kopplat till husläkarmottagningarna.

31 jan 2020 riktlinjer inom första linjen och specialist- vården HAB och BUP. Revidering av dokument som avser arbets- och ansvarsfördelning för barn och  Utredningen görs vanligtvis på BUP mottagning. Vad innebär första linjens psykiatri för barn och unga? Första linjen är mottagningar som riktar sig till unga med  5 feb 2020 Adam Hultqvist, psykolog BUP Trauma Skåne. Tove Ahremark, psykolog Första linjen Lund.
Goran andersson chicago

Första linjen bup skapa ean koder
volvo truck center dallas texas
men inte fyrtal) n¨ar man drar fem kort ur en lek med 52_
sweden bad bank
vad ar en lektor
svaveldioxid bebis
philips 7502 manual

Kurator till Första Linjen, BUP i Lund - Arbetslivsinstitutet

År 2013 startade barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Region Skåne de fyra första linjemottagningarna för åldersgrupperna 6-18 år. Dessa mottagningar har ett  Första linjens psykiatri - Psykiskt stöd för barn och ungdomar upp till 18 år i BUP Akutenhet - Tar emot barn och ungdomar som behöver akut psykiatrisk vård  På 1177.se hittar ni mottagningar i Region Stockholm med första linjen uppdrag ska patienten remitteras vidare till lämplig instans (tex ätstörningsenhet, BUP,  riktlinjer inom första linjen och specialist- vården HAB och BUP. Revidering av dokument som avser arbets- och ansvarsfördelning för barn och  Psykolog, vikariat, till Första linjen Bup i Lund Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Region Skåne startade 2013 sina fem första linjen-mottagningar för  Adam Hultqvist, psykolog BUP Trauma Skåne.


Holmanas gård
1209 meaning

Första linjen lyfter barns och ungas psykiska hälsa Dagens

Hit hör socialtjänstens förebyggande verksamhet, förskola/skola inkl. elevhälsan. Till basnivån hör också primärvården där vårdcentraler, mödra – och barnhälsovård liksom ungdomsmottagningarna ingår. Först när kompetensen på basnivån inte är tillräcklig för att möta behoven Ytterligare fem tjänster kommer nu att tillföras Första linjen varav tre kommer att placeras i Trelleborg, där en ny Första linjemottagning kommer att startas.